Finanstilsynet godkender Arthas fusion med Scope Investment

Den 12. december 2023 offentliggjorde Artha planerne om en fusion med Scope Investment i løbet af 2024. Fusionen afventede dog dels aktionærerne i Artha Holdings accept og dels accept fra Finanstilsynet.

Begge dele er nu en realitet, efter at Artha Holdings aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af januar med bred enighed stemte fusionsplanerne igennem. Og den 26. januar er den anden ”manglende” brik i puslespillet så også faldet på plads, idet Finanstilsynet nu har godkendt fusionsplanen mellem Artha og Scope Investment.

Dermed er der endegyldigt lagt op til skabelsen af det, der med 24 mia. kr. under forvaltning bliver en af Danmarks største bankuafhængige kapitalforvaltere. Artha har i dag knap 18 mia. kr. aktiver under forvaltning, mens Scope Investment forvalter mere end 6 mia. kr.

Ambitionen og hensigten med fusionen er at kunne tilbyde en markedsledende uafhængig kapitalforvaltning kombineret med alternative investeringer, der har bevist sit værd igennem de seneste års markedsturbulens.

Efter sammenlægningen med Scope Investment tilføres Artha tre nye forretningsområder – aktiv diskretionær forvaltning, udlån og investering i udvalgte kapitalfonde. Alle tre forretningsområder videreføres i den nye samlede koncern.

Den daglige ledelse i den nye koncern vil udgøres af Jan Severin Sølbæk og Brian Kudsk, mens Scope Investments CEO Jonas Melchior indtræder som nyt ligestillet medlem af direktionen.

Scopes forventede indflytningsdag i Arthas hovedsæde i Hellerup bliver i midten af eller ultimo marts.
 
Udtalelser fra de tre direktører i forbindelse med, at fusionsarbejdet nu for alvor går i gang:

Jan Severin Sølbæk, adm. direktør, Artha:

”Vi er meget tilfredse med, at vi nu kan komme videre med arbejdet med at få lagt de to virksomheder sammen, så vi har et endnu stærkere fundament at udvikle vores forretning på til glæde for kunder, aktionærer og kolleger. Det bliver fantastisk at komme i gang og se denne fusion udfolde sig”

Jonas Melchior, CEO, Scope:

”Det er en stor opgave at få to kulturer til at smelte sammen til en og tage det bedste fra begge verdener, men det er det, vi går i gang med nu. Vi glæder os til at komme i gang, så kunder, kolleger og investorer kan drage nytte af de betydelige synergier, der findes mellem de to virksomheder. Det potentiale skal vi formå at forløse.”

Brian Kudsk, adm. direktør, Artha:

”Efter den praktiske opgave med indflytning er vel overstået, bliver opgave at få de to virksomhedskulturer til at fungere sammen og trække i samme retning. Vi må aldrig glemme, at vi er her for kundernes skyld, og de skal opleve præcis samme service og kvalitet i formue- og investeringsrådgivningen som hidtil.”

Leave a comment