ARTHASCOPE

Skræddersyet formueforvaltning

ArthaScope er for dig, der gerne vil have skræddersyet formueforvaltning tilpasset lige netop dine behov og risikoappetit.

 

ArthaScopes investeringsmodeller tager udgangspunkt i investeringspyramiden, der opdeler investeringsbeslutningen i et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

 

Gennem grundig analyse på tværs af aktivklasser sikrer vi vores kunder det bedst mulige afkast kombineret med høj grad af sikkerhed.

Strategisk

Vi fastlægger i fællesskab din risikoprofil, og ved anvendelse af vores økonomiske modeller beregner vi et forventet fremtidigt interval, indenfor hvilket dit afkast og din formue vil ligge. Beregningerne er et solidt værktøj, når den endelige beslutning om din risikoprofil skal træffes.

Taktisk

Vi sammensætter en portefølje, der passer til din risikoprofil. Din portefølje vil være fordelt på adskillige aktivklasser med en solid spredning på forskellige værdipapirer. Der vil ikke være en eneste af dine investeringer, vi ikke går i dybden med.

Operationelt

Vi udvælger de rette leverandører af de forskellige finansielle instrumenter. Hver enkelt investering følger vi løbende meget tæt, og du vil undervejs kunne følge med i, hvilke handler vi eksekverer på dine vegne.

ArhtaScope

"Resources without strategy leads to poverty"

Sammenlagt giver vores viden, erfaring og værktøjer dig en kapitalforvaltning, der er i stand til at sikre din formue optimalt. Det team, der står til din rådighed, er erfarne mennesker med dokumenterede historiske resultater bag sig. Og måske endnu vigtigere: Mennesker der har erfaret værdien af en sund investeringsmetode og ad den vej selv skabt sin egen formue.

 

Den sunde investeringsmetode indebærer kombinationer af forskellige aktivklasser for at opnå en fornuftig formuesammensætning, der afspejler individuelle ønsker og behov. Hvis man skal have et godt resultat, kræver det, at man har en klar strategi og en løbende opfølgning på denne. Eller som vi siger: “Resources without strategy leads to poverty

ArthaScope

Som ved andre håndværk kræver det en solid uddannelse og ikke mindst mange års erfaring, dygtighed og en dedikeret indsats at opnå et tilfredsstillende resultat med kapitalforvaltning.

Man kan vælge at lade andre forvalte formuen, eller man kan vælge at gøre det selv og eventuelt via en investeringsrådgiver.


Hos ArthaScope tror vi på, at det bedst kan betale sig at lade investeringseksperter gøre det, de er bedst til, og primært honorere dem for det leverede afkast frem for at honorere via kurtage og gebyrer.

Charles Ellis, der forvalter $10 mia. for Yale University, kan illustrere udfordringen ved selv af forvalte:

 

Watch a pro football game, and it’s obvious the guys on the field are far faster, stronger and more willing to bear and inflict pain than you are. Surely you would say, ‘I don’t want to play against those guys!’ Well, 90% of stock market volume is done by institutions, and half of that is done by the world’s 50 largest investment firms, deeply committed, vastly well prepared — the smartest sons of bitches in the world working their tails off all day long. You know what? I don’t want to play against those guys either.

Ønsker du at vide mere om ArthaScope?

Savner din kapital godt selskab? Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.