Koncernstruktur
Artha Holding A/S

Artha Holding A/S er moderselskab i Artha-koncernen. Artha Holding ejer 100 % af aktierne i Artha Kapitalforvaltning A/S og i Artha Fondsmæglerselskab A/S. Som finansiel holdingvirksomhed er Artha Holding under tilsyn af Finanstilsynet (Finanstilsynets ID-nr. 92029).

Artha Holding deltager typisk i de særlige investeringer, der skabes i koncernen og som udbydes til vores kunder. Vi tror på, at det at have hånden på kogepladen skaber tillid og motivation for alle involverede.

Artha Kapitalforvaltning A/ S

Artha Kapitalforvaltning A/S har i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. tilladelse til at forvalte (visse) Alternative InvesteringsFonde (AIF’er), forvalte investeringsporteføljer, yde  investeringsrådgivning samt modtage og formidle ordrer vedrørende finansielle instrumenter. Artha Kapitalforvaltning A/S modtog denne tilladelse i marts 2015.

Artha Kapitalforvaltning A/S er under tilsyn af Finanstilsynet (Finanstilsynets ID-nr. 23049).

Artha Kapitalforvaltning A/S forvalter eksempelvis formuen i følgende AIF’er: Investeringsselskabet Artha Safe A/S, Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, Investeringsselskabet Artha Max A/S og Investeringsselskabet Artha Responsible A/S.

Artha Kapitalforvaltning A/S forvalter og rådgiver om investeringsporteføljer for individuelle kunder ved indgåelse af kapitalforvaltnings- og rådgivningsaftaler.

 

Artha Fondsmæglerselskab A/S

Artha Fondsmæglerselskab A/S er et 100 % ejet datterselskab af Artha Holding A/S.

Artha Fondsmæglerselskab A/S er et fondsmæglerselskab, og selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet (Finanstilsynets ID-nr. 8254).

Artha Fondsmæglerselskab A/S’ licens blev i marts 2015 udvidet til at omfatte opbevaring af værdipapirer, hvilket er en forudsætning for at kunne varetage opgaven som depositar for Alternative InvesteringsFonde (AIF’er).


Artha Fondsmæglerselskab A/S er bl.a. depositar for de AIF’er, som forvaltes af søsterselskabet Artha Kapitalforvaltning A/S, dvs. eksempelvis Investeringsselskabet Artha Safe A/S, Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, Investeringsselskabet Artha Max A/S og Investeringsselskabet Artha Responsible A/S. Herudover virker selskabet som depositar for det danske børsnoterede selskab Ress Life Investments A/S, som forvaltes af Ress Capital AB, Stockholm.


For information about Artha Fondsmæglerselskab A/S in english, please click here.