ploejning-af-mark

Artha Jordbank P/S udvælger og opkøber grundstykker, som skal udvikles til byggegrunde. Grundstykkerne kan være placeret geografisk i hele landet, hvor fælles for dem er, at der er et udviklingspotentiale på grunden. Ved at eje grundstykke fra begyndelsen, inden både lokalplaner og byggetilladelser bliver vedtaget, kan der opnås højere afkast. 

 

Det højere afkast kommer også med en højere risiko, da man kan risikere, at man ikke kan få lokalplan eller ikke tilstrækkeligt med byggeretsmeter. Artha Jordbank P/S vil købe jorden direkte fra landmændene eller lodsejerne med en gevinst til ejeren for retten til at købe jorden. Først når lokalplanen foreligger og er klar, vil Artha Jordbank P/S dermed købe grunden. På den måde minimeres risikoen for store arealer, der aldrig bliver bebygget.

 

Artha Jordbank P/S drives i samarbejde med Futurum ApS, som aktivt vil gennemsøge markedet for interessante grundstykker/projekter. Det er ligeledes Futurum ApS, som driver mange af Arthas andre ejendomsporteføljer.

 

 

Fakta

  • Aktiekapital: 79.000.000 kr.
  • Investeringsår: 2022
  • Artha selskab: Artha Jordbank P/S
landbrugsproduktion-frugtbar-jord
Jordbank 2